Visie en Beleid

Bij Kinderdagverblijf Ikkedoen geloven we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt. Juist dat authentieke zelf is zo bijzonder waardevol. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven en hen hierin te begeleiden.

Vanuit een warme, inspirerende en veilige omgeving stellen wij de persoonlijke benadering van ieder kind centraal. Onze werkwijze is erop gericht om kinderen een uitdagend kader te bieden, waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich te ontwikkelen. Wij hebben daarom gekozen voor een horizontale groepsindeling.

Omdat een kind zich zowel cognitief, motorisch, als sociaal en emotioneel ontwikkelt, is er voor al deze aspecten aandacht. De ruimtes waarin een kind verblijft, de materialen waarmee een kind speelt, en de begeleiding door onze medewerkers geven ruimte aan de individuele ontwikkeling van ieder kind.

We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen binnen maar ook buiten zijn. We hebben dan ook een mooie speeltuin en we gaan veel met de kinderen naar buiten. We gebruiken hier voor onze bolderkarren of onze speciale vierzits babywagen.

Kinderen vinden rust en houvast in een dagritme dat herkenbaar is en aansluit bij de leeftijdsgroep. Wij hechten hier veel waarde aan. Daarom heeft elke dag en elke week bij ons een vast patroon met daaraan verbonden themaweken, de seizoenen van het jaar en de feesten die in de loop van het jaar plaatsvinden. Meer over dit thema is terug te vinden in ons beleidsplan, maar ook onder de link ‘Dagindeling‘. Hier wordt de dagelijkse gang van zaken bij Ikkedoen concreet zichtbaar gemaakt.

In ons pedagogisch beleidsplan worden onze visie en het beleid uitgebreid omschreven en wordt aangegeven op welke manier het kinderdagverblijf hieraan vorm geeft. Een complete versie van het pedagogisch beleidsplan kunt u vinden op deze website onder de link ‘Documenten en downloads‘.