Kinderdagverblijf Ikkedoen

We zijn een kinderdagverblijf met vier kinderdagverblijf groepen en één groep voor de buitenschoolse opvang, gevestigd in het winkelcentrum van Stadshagen te Zwolle.

Op onze locatie zijn wij uitstekend bereikbaar voor beide kanten van de wijk! 

Wij gaan we er vanuit dat elk kind op zijn eigen manier denkt, voelt en handelt. Juist dat eigen ‘ik’ en de manier waarop een kind dit tot uitdrukking brengt in zijn ‘doen’ maakt een kind  zo waardevol en uniek. Wij vinden dat je dit moet koesteren. 

Wij geloven dat een kind het gelukkigst is als hij zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo mag ontwikkelen. Daarom vinden kinderen bij ons een plek die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Waar ze uitgenodigd worden de wereld te ontdekken en ook zichzelf kunnen zijn.

Voor een belangrijk deel geven wij invulling aan onze visie door te kiezen voor horizontale groepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Binnen een horizontale groep kan de leidster haar aandacht, het dagritme en de activiteiten geheel  afstemmen op de specifieke behoeften van de betreffende leeftijdsgroep. Daardoor wordt het mogelijk meer tijd en gerichte aandacht aan de kinderen te geven. De vele voordelen van horizontale groepen (ten opzichte van de gebruikelijke verticale groepen) worden beschreven onder de link aan de rechterkant van de pagina.

Door middel van spel en beweging, door activiteiten binnen en buiten worden de kinderen van IkkeDoen uitgenodigd zichzelf en de wereld te ontdekken. Onze binnenruimtes zijn daarom met zorg sfeervol ingericht, afgestemd op verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Daarnaast hebben we een heerlijke, afgesloten speeltuin aan de achterzijde van ons pand. We besteden veel aandacht aan een helder, op de leeftijdsgroep afgestemd, dagritme zodat ieder kind weet waar het aan toe is gedurende de dag. Dit biedt de veilige uitgangssituatie waaraan een kind behoefte heeft in zijn ontwikkeling.

Ikkedoen is een warme, inspirerende en liefdevolle omgeving waar kinderen zich thuis kunnen voelen.

Onze kinderen zijn allebei 4 jaar lang naar Ikkedoen gegaan.

Wat een lieve en fijne leidsters.

Wij zouden Ikkedoen bij iedereen aanraden.

Jullie zijn goud waard!!

Maiko en Marleen

Wij hebben nog plaatsen beschikbaar