Horizontale groepen

Binnen ons kinderdagverblijf werken we met horizontale groepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Binnen een horizontale groep kan de leidster haar aandacht, het dagritme en de activiteiten geheel  afstemmen op de specifieke behoeften van de betreffende leeftijdsgroep.

Voordat we een nadere toelichting geven op de horizontale groepen is het goed eerst een beeld te krijgen bij de groepsindeling van Ikkedoen. De leeftijden van de kinderen en het aantal leidsters per groep worden in onderstaande tabel gegeven:

Er staan bij ons meer leidsters op de groep dan bij een traditionele verticale groepsindeling. Daar werkt men altijd met 2 leidsters op 12 kinderen. Wij werken op alle groepen tot 3 jaar met een zwaardere  bezetting, te weten:

Leeftijd Kind  Maximaal aantal kinderen per groep  Aantal Leidsters
0-1 jaar 6 of 9 2 of 3
1-2 jaar 10 of 11 2 of 3
2-3 jaar 14 2 of 3

Op de oudere groep zijn er meer kinderen op twee leidsters:

Leeftijd Kind  Maximaal aantal kinderen per groep  Aantal Leidsters
3-4 jaar jaar 15 of 16

Dit ligt in de lijn omdat kinderen in deze groep al erg veel zelf kunnen.
Hierna gaan ze naar de kleuterschool of basisschool, waar ze in een klas zitten van vaak meer dan 20 kinderen met één juf of meester.

Een overzicht van de voordelen van onze horizontale kindergroepen:

  • De leidsters zijn in staat goed aan te sluiten bij de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep waarmee ze werken.
  • Wanneer een kind in zijn ontwikkelingproces niet helemaal mee komt met zijn leeftijdsgenootjes wordt dit eerder waargenomen.
  • De groepen zijn volledig ingericht op de kinderen. Voor de jongste kinderen is de ruimte bijvoorbeeld meer geborgen zodat de allerkleinsten zich er veilig kunnen voelen. Terwijl de ruimte voor de oudste kinderen juist meer uitdagend is ingericht met veel ruimte om lekker te bewegen.
  • Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal is, evenals de groepsregels, afgestemd op leeftijd van de kinderen.
  • Iedere groep heeft een evenwichtig dagritme afgestemd op de gemiddelde leeftijd van die groep.
  • Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor meer spelen op hun eigen niveau.
  • In de aparte babygroep is rust, hygiëne en veiligheid beter te garanderen.
  • De groep blijft, ook als de kinderen ouder worden, een uitdaging. Kinderen zullen zich niet snel vervelen of uitgekeken raken.
  • Ouders kunnen ervaringen uitwisselen en problemen bij elkaar herkennen.
  • Onze ervaring is dat deze horizontale groepsindeling tot gevolg heeft dat de leidsters aanmerkelijk meer tijd voor de kinderen hebben dan wanneer ze moeten werken op verticale groepen.

Elke groep heeft bij ons zijn eigen, makkelijke naam en voor de kinderen herkenbare uitstraling:

De Vriendelijke Visjes

De Dappere Dolfijnen

De Vrolijke Vlinders

De Kleine Kangoeroes