Onze medewerkers

Kinderdagverblijf Ikkedoen is een organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De medewerkers spelen een belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. Daarom besteden wij veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van ons personeel.

Op elke groep zijn dagelijks vaste pedagogisch medewerkers werkzaam, die minimaal in het bezit zijn van het MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast kunnen de pedagogisch medewerkers ondersteund worden door stagiaires, voor wie Kinderdagverblijf Ikkedoen een leuke leeromgeving is. In geval van ziekte of vakantie werken we met vaste invalkrachten.

De professionele deskundigheid van onze medewerkers proberen we continu te bevorderen. Door middel van trainingen en cursussen houden we onze medewerkers up-to-date en enthousiast.

Vacature

Functieomschrijving

Kinderdagverblijf Ikkedoen is gevestigd in Stadshagen, Zwolle. Wij hebben een vacature voor een pedagogisch medewerk(st)er met een 0-uren contract. Je bent flexibel in inzetbaar tijdens vakanties. Je bent inzetbaar op zowel het kinderdagverblijf als de BSO.

Bij kinderdagverblijf Ikkedoen gaan we er vanuit dat elk kind op zijn eigen manier denkt, voelt en handelt. Juist dat eigen ‘ik’ en de manier waarop een kind dit tot uitdrukking brengt in zijn ‘doen’, maakt het tot een uniek klein mensenkind. Wij willen dat kinderen zich bij ons veilig en op hun gemak voelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er veel aandacht is voor elk afzonderlijk kind. Wij geloven dat een kind het gelukkigst is als hij zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, kan ontwikkelen.

Wie zoeken wij:

Wij zijn op zoek naar gediplomeerde pedagogische medewerk(st)er die samen met andere collega’s verantwoordelijk is voor de dagelijkse opvang, begeleiding, ontwikkeling en verzorging van de kinderen en die beschikbaar/ inzetbaar is op alle werkdagen van de week.

Wat heb je nodig:

  • Opleiding en kennis: Minimaal SPW 3 (of beschikkend over diploma’s conform CAO-kinderopvang); inzicht in groepsdynamische processen; kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen; kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.
  • Vaardigheden: Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen; kijk op het ontwikkelingsniveau en de behoefte van ieder individueel kind; mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/verzorgers.
  • Eigenschappen: flexibel; liefdevol; enthousiast; verantwoordelijk; proactief en collegiaal.
  •  Soort dienstverband: Parttime

Wij hebben nog plaatsen beschikbaar