Dagindeling

Regelmaat en ritme bieden kinderen rust en houvast en dat schept vertrouwen en veiligheid. Kinderen vinden het prettig als ze weten wat er gaat gebeuren. Zo heeft elke dag en elke week bij ons in de kinderopvang een vast patroon met daaraan verbonden themaweken, de seizoenen van het jaar en de feesten die daarbij horen.

Baby’s hebben over het algemeen een eigen ritme, maar naarmate de kinderen ouder worden gaan zij steeds meer deelnemen aan het ritme van de groep. Het ritme en de gewoontes van ieder kind worden, voordat het kind geplaatst wordt, uitgebreid met de ouders doorgesproken. Zodat wij hiermee zoveel mogelijk rekening kunnen houden.

De dagindeling voor de iets oudere kinderen is meer gestructureerd. De periodes van halen en brengen tussen 7.30 en 9.00 uur; tussen 12.30 en 13.00 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur. zijn periodes zonder programma, waarin de kinderen vrij spelen. Activiteiten worden altijd tussen deze vrije tijden gepland zodat de kinderen ongestoord deel kunnen nemen.