Tarieven

Wij rekenen met een prijs per dag. Maandelijks betaalt u het aantal dagen dat uw kind bij ons is.

Het tarief per dag is € 461,82 per maand.

Omgerekend bedragen de kosten € 10,15 per uur. (10,5 uur x € 10,15 x 52 weken gedeeld door 12 maanden).

 

Rekenvoorbeeld:

Stel uw kind is twee dagen per week bij ons. U betaalt dan 2 dagen x €461,82 = € 923,64 per maand.

Betaling geschiedt bij ons altijd vooraf, door middel van automatische incasso. Facturen gaan rechtstreeks per app (ouderlogin) naar de ouders.

Tijdens ziekte van uw kind of gedurende uw vakantie gaan onze kosten gewoon door en daarmee dus ook uw betalingen. Verzuimde dagen kunnen in principe niet worden ingehaald.
Wel is het zo dat u incidenteel dagen kunt ruilen als u dat van tevoren aan geeft en op voorwaarde van beschikbaarheid.

Dit heeft er mee te maken dat wij vrijwel het gehele jaar volledig bezet zullen zijn. 

De prijs van de opvang wordt jaarlijks aangepast, aan de hand van de algemene prijsindex en eventuele loonkostenstijgingen

Tarieven:

BSO Vlindertuin: 9,54 per uur

Peuterspeelzaal Regenboog: 10,90 per uur

KDV Ikkedoen: 10,15 per uur

BSO Ikkedoen: 9,54 per uur

 

Kinderopvangtoeslag

Als u werk en de zorg voor uw kinderen combineert, kunt u van de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang krijgen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner en het aantal kinderen in uw gezin dat gebruik maakt van kinderopvang.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
Op www.toeslagen.nl kunt u alle verder alle informatie over kinderopvangtoeslag. U kunt hier ook een proefberekening maken om te kijken op hoeveel u recht hebt in uw situatie.

Wij hebben nog plaatsen beschikbaar